رادیو قصه کودک مجموعه بی نظیر از سمینا از بهترینهای قصه صوتی کودکانه ، با گروه سنی مشخص. ما در این سایت شما را به شنیدن بیش از ۱۰۰(صدها) قصه برای کودکان دعوت می‌کنیم. مستر بلوط برای شما خاطره ای به یاد ماندنی می سازد. رادیو قصه بااستفاده از روش‌های جدید روانشناسی کودک با کمک قصه کودکانه صوتی توسط خاله سمینای عزیز و گروه رادیو قصه سعی در پرورش استعدادهای کودکان شما را دارد. فراموش نکنید: قصه‌ها برای بچه‌ها قصه نمی مانند. قصه‌ها با بچه‌ها بزرگ می‌شوند. قصه‌ها درون بچه‌ها حک می‌شوند، خاطره می‌مانند…  مستربلوط: مقصد ما قله نیست * بالا رفتن،خود مقصد ماست امروز نسبت به گذشته، در جایگاه بلندتری ایستاده ایم و گذشته هایمان را در پایین دست ها با لذت نگاه می کنیم، نگاه تشویق آمیز شما نیز شوق ما را دامن می زند. می بینیم که راه دشواری پیموده ایم، می بینیم که ساخته ایم و خود ساخته شده ایم تا گره های پیچیده تری را باز کنیم. هر قدر انسان در جایگاه بالاتری از توان قرار گیرد و هر قدر شانه های نیرومندتر داشته باشد، مسئولیت انسانی و اجتماعی او بیشتر می شود. راهی که انتخاب کرده ایم بهره برداری از نعمت هایی است که در اختیارمان قرار گرفته برای نسل های آتی با تعهد و صداقت. از آنجاست که کیفیت کارهایمان باید در حد اعلای توانمان قرار گیرد و نیز در موفقیت هایمان به مردمی که برایشان کار می کنیم و مردمی که با ما کار میکنند مدیونیم.مستربلوط نگاه و تجربه ای از گذشته تلاش و پویایی در حال نامی ماندگار و جاودانه در آینده، می دانیم که هم سویی وهمراهی شما، ما را به بلندی رسانده است که آن را پاس می داریم، می دانیم که نباید به بلندی جایگاه خویش غره شویم و فروتنی را که ملازم روح خدمت است فراموش کنیم و نیز گوهر اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه ماست عزیز می داریم.   با انتخاب مستربلوط واعتماد شما پویا شدیم.  

سمینا

سرویس خواب کودک_نوجوان و جوان مستربلوط

X