35٪ تخفیف+قصه صوتی اختصاصی
بدون جایزه
شاید دفعه بعد
نزدیک بود!
30٪ تخفیف+قصه صوتی اختصاصی
قصه صوتی اختصاصی رایگان
بدون جایزه
امروز رو شانس نبودی
نزدیک بود!
25٪ تخفیف+قصه صوتی اختصاصی
بدون جایزه
از دست رفت
شانست رو برای دریافت تخفیفات استثنائی امتحان کن!

ابتدا مشخصات خود را کامل و بعد گردونه رو بچرخون. امروز روز شماست، بله قطعا" در برنده شدن تخفیفات استثنایی شانس دارین!

قوانین چرخش گردونه:

  • یک بار چرخش برای هر کاربر.
  • در صورت تکرار چرخش، گردونه برای شما خاموش می شود و شانس دیگری ندارید.
X